KINGA KARPATI FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY » fotografia portretowa teatralna koncertowa

Masthead header

MUSICALE, MUSICALE Teatr Roma

“Musicale, Musicale” Teatr Muzyczny ROMA, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
reżyseria: Ewa Iży­kow­ska
kie­row­nic­two muzyczne: Mariusz Dubraw­ski
cho­re­ogra­fia: Jakub Grzy­bek
wykonawcy:
wokaliści: Ewa Iży­kow­ska, Jakub Wocial, Dag­mara Barna, Mar­ce­lina Rus­sak, Ser­gio Bet­tas, Edyta Krze­mień, Sara Aasen, Kaja Mia­no­wana, Wanda Fra­nek, Patry­cja Cisow­ska, Anna Bodziony, Mar­ga­rita Sle­pa­kova, Agata Sza­ra­fan, Nata­lia Kawa­łek, Jan Tra­czyk, Artur Szał­kow­ski, Jakub Józef Orliń­ski, Mar­cin Wort­mann
tancerze: Beata Duda-Owsikowska, Paweł Irmiń­ski, Jan Borecki, Karo­lina Łęcka, Jakub Grzy­bek, Joanna Kęsicka, Karo­lina Jasko­łow­ska, Kinga Osiń­ska, Klau­dia Orze­chow­ska, Karo­lina Grzy­bek, Kamila Kwiet­niew­ska, Paweł Cze­ścik, Jakub Józef Orliń­ski, Kamil Pion­kow­ski, Paweł Kraw­czyk, Agata Jarosz, Anna Maria Husz­cza, Nata­lia Walach, Joanna Jędrze­jew­ska, Daria Gaj, Jadwiga Kopeć, Agata Pan­kow­ska, Joanna Kuzbor­ska, Kata­rzyna Muszyń­ska, Syl­wia Sała­ciń­ska, Maciej Pela, Anna Sien­kie­wicz, Pau­lina Śliwka, Wero­nika Maciejewska
muzycy: CHÓR MIESZANY UMFC, prof. Krzysz­tof Kusiel-Moroz, Dariusz Zim­nicki, Agata Góreczna, dr Ewa Wil­czyń­ska; BIG-BAND UMFC, Ryszard Borow­ski; TRIO: Woj­ciech Bylica, Michał Zuń, Mariusz Dubraw­ski; TRIO: Agata Sal­wiń­ska, Wero­nika Tadzik, Marta Kor­dy­kie­wicz